sigma_logo

Istorijat

1992. godina – Osnovano preduzeće „SIGMA-AZ“ u Beogradu. Osnovna delatnost je bila isključivo trgovina voćem i povrćem.

1996. godina – Od ove godine preduzeće počinje da se bavi i proizvodnjom, koristeći za to usluge fabrika u bližoj okolini, budući da u to vreme preduzeće nije raspolagalo sopstvenim proizvodnim kapacitetima.

2002. godina – Počinje izgradnja sopstvenog proizvodnog objekta u Rumi.
Tako da je danas prerada i smrzavanje povrća i voća isključiva delatnost preduzeća, koja se obavlja u proizvodnom pogonu u Rumi, dok je administrativni i prodajni deo lociran u kancelariji u Beogradu – u okviru poslovnog prostora Luke Beograd.

2010. godina – Preduzeće investira u nove tehnologije i uvodi liniju za grilovanje povrća – jedinstvenu u Srbiji. Takođe ulaže sredstva i uvodi novi tunel za smrzavanje i novu liniju za preradu spanaća.

„SIGMA-AZ“ danas zapošljava oko 40 radnika, sa tendencijom povećanja tog broja.

SIGMA-AZ doo   Dr. Ivana Ribara 136/5 Novi Beograd, Beograd | tel/Fax: +381 11 318 5678
Pogon hladnjača Ruma - Industrijska 35, Ruma | tel: +381 22 430 989 fax: +381 22 430 695